English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Gwyl y Pasg

Eleni am y tro cyntaf, byddwn yn cynnal Gŵyl y Pasgar y 30 a 31 o Fawrth ar fferm Tyddyn Môn.

Yr Artistiaid a fydd yn chwarae yn yr ŵyl yw:

 • Virginia Kettle (Merry Hell)
 • Reckless Elbow
 • Cowbois Celtaidd
 • Les Glover and Pete Riley
 • Will Riding
 • Colin Mudd
 • Seren
 • Martin Hibbert
 • Jackie Gear
 • Beaumont Brothers
 • James J Turner
 • Magee Brothers
 • a The Tyddyners

Gellir prynu tocynnau nawr trwy ffonio Jon Hippy ar 07903 187801 neu ar 01407 762050.

Pris y tocynnau yw £20 am yr ŵyl, fydd gwersylla ar gael am £ 5y y noson.

Sylwer: Oherwydd cyfleusterau gwersylla cyfyngedig ar y safle, rhaid archebu gwersylla yn gynnar i sicrhau eich bod yn cadw safle.