English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

9 - 12 Gorffennaf 2020

DATGANIAD CORONAVIRUS, COVID-19

Mae Pwyllgor Trefnu Folk on the Farm yn monitro'r wybodaeth a gyhoeddir gan ffynonellau gwybodaeth swyddogol sy'n ymwneud â lledaeniad Coronavirus (COVID-19). Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol, dros ledled y wlad, bod ymarferoldeb cynnal rhai digwyddiadau cyhoeddus yn cael ei adolygu, gyda llawer o ddigwyddiadau yn cael eu gohirio.

Wrth adolygu dichonoldeb yr Ŵyl wrth fynd ymlaen, iechyd a lles ein cynulleidfa, perfformwyr, masnachwyr, staff a gwirfoddolwyr, a phawb sy'n ymwneud â llwyddiant yr Ŵyl, yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth inni. Ar 12fed Mawrth 2020, datganodd y Llywodraeth fod ymateb y Deyrnas Unedig i ymlediad y firws bellach ar y cam ‘oedi’.

Byddwn yn parhau i fonitro'r wybodaeth a gyhoeddir gan y Llywodraeth wrth i'r sefyllfa ddatblygu'n genedlaethol a byddwn yn adolygu dichonoldeb yr Ŵyl wrth fynd ymlaen ym mis Gorffennaf, mor aml ag sy'n ofynnol. Byddwn yn diweddaru ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (Facebook a Twitter) a'n gwefan, os dylai'r sefyllfa gyfiawnhau newid cynllun. Yn y cyfamser, rydym yn diolch ichi am eich amynedd ac am eich cefnogaeth barhaus i'n Gŵyl arbennig. Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau ynglŷn â'r datganiad yma.